Malengo ya FORVAC

Malengo ya FORVAC

Kuongeza faida za kiuchumi, kijamii na kimazingira kutokana na usimamizi endelevu wa misitu kwa kuongeza thamani ya mazao ya misitu na kuimarisha maisha ya jamii kwa ujumla.

COVID-19 Guideline

The spreading of COVID-19 would be a huge challenge to an already
constrained health care system, so prevention is the key. We have collected safety measures and advice on how to reduce the risk of catching the virus and minimizing the risk of spreading it further during FORVAC supported activities.

Please, download our COVID-19 guideline from here if you are operating with us: