Malengo ya FORVAC

Malengo ya FORVAC

Kuongeza faida za kiuchumi, kijamii na kimazingira kutokana na usimamizi endelevu wa misitu kwa kuongeza thamani ya mazao ya misitu na kuimarisha maisha ya jamii kwa ujumla.