Washirika

Mfadhili na mashirika yanayoongoza Programu

Kampuni ya Utekelezaji wa Programu

Finnish Consulting Group (FCG) is an international, multidisciplinary consultancy company providing Technical Assistance to FORVAC.Read more

Other Partners

Namtumbo District Council plays a major role in supporting the communities towards sustainable use of their resources.Read more
Kilindi District council plays a major role in supporting the communities towards sustainable use of their resources.Read more
Ruangwa District Council plays a major role in supporting the communities towards sustainable use of their resources.Read more
Handeni District Council plays a major role in supporting the communities towards sustainable use of their resources.Read more

Mpwapwa District Council plays a major role in supporting the communities towards sustainable use of their resources.Read more
Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine ndio taasisi pekee nchini Tanzania inayofundisha masomo ya misitu kwa ngazi ya chuo kikuu. FORVAC inashirikiana na SUA kuanzisha mpango wa Shahada ya pili katika Forest Resources Economics and Business Development ili kukuza Minyororo ya thamani ya misitu nchini. Soma zaidi
Liwale District Council plays a major role in supporting the communities towards sustainable use of their resources.Read more
Nyasa District Council plays a major role in supporting the communities towards sustainable use of their resources.Read more

Nachingwea District Council plays a major role in supporting the communities towards sustainable use of their resources.Read more
Songea District Council plays a major role in supporting the communities towards sustainable use of their resources.Read more
Mbinga District Council plays a major role in supporting the communities towards sustainable use of their resources.Read more