Muundo wa Usimamizi

Muundo wa Usimamizi

FORVAC inafadhiliwa na Wizara ya Mambo ya nje ya Ufini (MFA Finland) na kutekelezwa chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii ya Tanzania. Zaidi, programu inafanya kazi kwa ushirikiano wa karibu na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania (TFS) na Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (OR- TAMISEMI). Mfumo wa kitaasisi wa FORVAC ni kama unavyooneshwa hapo chini.

COVID-19 Guideline

The spreading of COVID-19 would be a huge challenge to an already
constrained health care system, so prevention is the key. We have collected safety measures and advice on how to reduce the risk of catching the virus and minimizing the risk of spreading it further during FORVAC supported activities.

Please, download our COVID-19 guideline from here if you are operating with us: